úvodní strana; kontakt
stručný životopis


* Umělecká výchova ze zorného úhlu historie, Československý loutkář 1975, s. 7

* Hledání výtvarného výrazu, (část.I. A.Suchardová- Brichová), Československý loutkář 1979, s.12- 15; (část II. V.Sucharda), tamtéž, s.61-63

* Loutkové divadlo v letech dvacátých a Hledání specifik loutkového divadla, in: Dějiny českého divadla, sv. IV., Praha 1983, s. 190-201, 424-436

* Nekotoryje voprosy metodologii izučenija ictorii českego teatra kukol, in: Meždunarodnyj sympozium istorikov i teoretikov teatra kukol, Moskva 1984. s. 121-126

* kol.: Národní divadlo a jeho předchůdci, Praha 1988.

* Poločas loutkářské historiografie, Divadelní revue 1989, s. 108-112

* Vedené divadlo, Divadelní revue 1989, s. 123n.

* Na začátku cesty - Ke 40. výročí vzniku českých profesionálních loutkových divadel, Československý loutkář 1989, s.7-11.

* Causa Prokop Konopásek, Československý loutkář 1989, s. 103-105

* Korunovační slavnosti a loutky, Československý loutkář 1989, s.276-278

* Eryk Kolár i czeski teatr lalek, Varšava, Pamietnik teatralny 1989, č.l, s. 165-168

* Obtížné hledání souvislostí /Příspěvek k výzkumu českého loutkového divadla národního obrození/, Divadelní revue, 1992, č.2, s.36-44


* A Contribution to the Bohemian Marionette Theatre, in: Present trends research of the Word Puppetry, Varšava, 1992, s. 18-24

* Proměny jedné hry, Československý loutkář 1992, s. 250-251

* Bramborové divadlo Viktora Dyka, Divadelní revue 1992, č.4, s.80-81

* Čtyři století dramatické literatury pro loutky, Loutkář 1993, s.78-81

* Ve znamení pimprlat. Z nejstarších vzpomínek na loutkové divadlo, Loutkář 1993, s.42-43

* Loutková hra Posvícení v Hudlicích v kontextu dramatické literatury 17. a
18.století,
Divadelní revue 1993, č.4. s. 33-44

* kol.: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, Praha 1994

* kol.: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, I., Praha 1995

* kol.: Česká divadelní kultura 1945 - 1989 v datech a souvislostech, Praha 1996

* Erik Kolár a české meziválečné loutkové divadlo, Loutkář 1996, s. 102-103

* Cesta Říše loutek do 21. století in: Almanach Říše loutek 1920 ...?, Praha 1997, s.22-62

* From the hegemony of the designer to coopertion in Design, Czech Theater 13/1997, s. 33-54

* Kopecký a Lašťovka a jejích světy, Loutkář 1997, s. 201-202

* Vladimír Šmejkal, muž tří talentů, Loutkář 1998, s. 31-34

* Krátký příběh Dřevěného divadla (Učňovská léta Jiřího Trnky), Divadelní revue 1998, č.3, s. 29-34

* Czech Puppet Theatre over Centuries (An outline of the history of Czech puppeteering up to 1945), Praha 1998

* České ochotnické loutkové divadlo do r. 1918, České ochotnické loutkové divadlo v letech 1918 - 1945, in: kol.: Cesty českého amatérského divadla, Praha 1998, s. 97-103, 137-150

* kol.: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, Praha 1998

* Zde jsou jesle k vidění (K historii pražského loutkového divadla v jeslích), Divadelní revue 1999, č. 4, s. 29-36

* Náchodský měšťan Jan Brát a jeho loutkářská rodina (K dějinám českého
loutkářství 18. a 19. století),
Sborník: Stopami Náchodska, Náchod 2000, s. 79-98

* kol.: Česká divadla - encyklopedie divadelních souborů, Praha 2000

* kol.: Český taneční slovník - Tanec, balet, pantomima, Praha 2001

* Pokus o divadlo jásavé radosti - Loutkářská tvorba Ladislava Sutnara v kontextu vývoje českého moderního loutkářství, in Ladislav Sutnar – Praha - New York – Design in Action, Praha 2003, s. 290-296

* kol..: Kdo byl kdo - proslulí návštěvníci, Praha 2001

* kol.: Místopis českého amatérského divadla, I. II., Praha 2001-2002,

* Zapomenutý střípek z historie loutkového divadla v Liberci, in sborník Blateňákovi v Liberci aneb Panu profesorovi s láskou, Liberec 2002, s.20-30

* Die tschechischen fahrenden Puppenspieler als spezifisches soziales Phänomen der böhmischen Länder im 18. und 19. Jahrhundert. sborník Der Alltag der Puppenspieler, Mistelbach, 2003

* Sofoklův Oidipus ve vývojovém obloku inscenační tvorby Jana Malíka, in sborník Dr. Jan Malík – osobnost a tvůrce, 2004. s. 21-34

* Dvě století českého loutkářství. Vývojové proměny českého loutkového divadla od poloviny 18 století do roku 1945, Praha 2004

* Cesty, které nekončily, in sborník: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, 2004, s.313-318

* Škroupův Dráteník na loutkové scéně a počátky českého moderního loutkového divadla, in Miscellanea theatralia, Adolfu Scherlovi k osmdesátinám, 2005, s. 435-444

* Hrom a peklo aneb Loupežníci v českých loutkových hrách, sborník Jeden jazyk naše heslo buď. III. , 2005, s. 177-184

* Matěj Kopecký Csech bábmüvész, Art Limes, Báb-Tár I.,2006. 1. s. 47-53

bibliografie