úvodní strana; kontakt
stručný životopis

Narodila se v roce 1938 v Seredi na jižním Slovensku. V letech 1960-1964 studovala divadelní vědu na Filozofické fakultě UK v Praze. Po absolvování krátce působila jako asistentka na katedře dějin a teorie divadla FF UK v Praze, v roce 1967 přešla do Kabinetu pro studium českého divadla ČSAV, kde v roce 1973 obhájila kandidátskou práci Vývojové problémy českého loutkového divadla ve 20. a 30. letech 20. století V Akademii působila až do zrušení Kabinetu v roce 1993, po jeho opětovném zřízení v Divadelním ústavu zde znovu pracovala v letech 1997-2003. Od roku 1997 přednáší dějiny českého loutkového divadla na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU., kde se v roce 1998 habilitovala prací Vývojové proměny českého loutkového divadla v 18. a 19. století.


Těžištěm jejího vědeckého zájmu jsou dějiny českého loutkového divadla, věnuje se také české činohře 19.a 20. století. V roce 1998 publikovala práci Czech Puppet Theatre over Centuries, v roce 2004 práci Dvě století českého loutkářství. Autorsky přispěla do řady kolektivních prací. Podílí se na rozsáhlém projektu České divadelní encyklopedie připravovaném Divadelním ústavem, na Lexikonu české literatury vydávaném Ústavem pro Českou literaturu ČAV, na World Encyklopedia of Puppetry Arts, jež připravuje mezinárodní organizace loutkářů UNIMA. Přispívá do odborných časopisů, zejména Loutkáře a Divadelní revue, účastní se vědeckých konferenci a sympozií u nás i v zahraničí.

bibliografie